Inkūnų parapijiečiai nustebino naująjį kleboną

Miškingoje Anykščių rajono vietoje esanti Inkūnų bažnyčia jau seniai traukia visus, ieškančius išskirtinės vietos šeimos šventei. Daug kas atvažiuoja tyro vandens, trykštančio iš šaltinio šalia bažnyčios. Praeitą sekmadienį žmonių Inkūnuose buvo daug.


Rugpjūčio 18 dieną buvo didelė Inkūnų parapijos šventė. Vienkiemiuose išsibarstę gyventojai pasitiko naują kleboną, kunigą Mindaugą Šakinį. Dauguma jį pažįsta, nes iki šiol tarnavo Anykščiuose. Iš kadaise parapijai priklausiusių kelių dešimčių kaimų, šiandien išlikę vos keli, kuriuose dar pulsuoja gyvenimas. „Įžengęs į bažnyčią klebonas nustebo išvydęs vos telpančius tikinčiuosius maldos namuose. Sako, tikėjosi pamatyti dešimt parapijiečių“, -Šileliui“ pasakojo viena iš koncerto organizatorių Barbora Domarkaitė.
Smuikininkės Barbora Domarkaitė ir Kristina Domarkienė naujajam klebonui sutikti parengė koncertą. Inkūnų bažnyčioje. Į iškilmingas Šv. Mišias atvyko žymi vargonininkė Dalia Jatautaitė, sopranas Rita Preikšaitė ir bosas Tomas Ladiga. Klebonas, kunigas Mindaugas Šakinis prisistatė parapijiečiams, palinkėjo gyventi santarvėje, dalintis meile ir tikėjimu, padėti vieni kitiems, kuriant tvirtą, kūrybingą bendruomenę.
Po pamaldų kaimynai sugužėjo į kleboniją, kur tapytojas Donatas Inis parengė parodą Anykščių krašto pokario nepriklausomybės kovų dalyvių tema. Menininkė Renata Umbra eksponavo raugo keramikos meno dirbinių. Parapijiečiai atsinešė užkandžių ir skambant gyvai muzikai, smuikininkių B. Domarkaitės bei K. Domarkienės atliekamoms melodijoms, aptarė, kaip reikės atgaivinti kleboniją. Mat pastatui reikia naujo stogo, gerai būtų perdažyti pastato išorę, sutvarkyti krosnis, elektros instaliaciją. Čia galėtų vykti katalikiškų šeimų stovyklos, parapijiečių susitikimai. Gimė idėja, kad reikia kiekvieną išnykusį kaimą pažymėti informacinėmis lentomis, kuriose žmonės rastų svarbiausius kaimo istorijos faktus. Juk važiuodami į miškus grybauti ar uogauti ir patys anykštėnai daugiau sužinotų apie savo kraštą. Beje, menininkas Ričardas Peleckas su naujuoju klebonu aptarė galimybę Inkūnų bažnyčios langus papuošti vitražais.
Vasarą Inkūnų miškai atgyja, į sodybas atvažiuoja trisdešimt, keturiasdešimt metų laisvalaikį čia leidžiantys senųjų sodybų šeimininkai. Jie tęsia senąsias tradicijas, atgaivina vietinės bendruomenės gyvenimą, kuria čia ir dalijasi su visais. Žymūs menininkai, diplomatai, architektai, gydytojai, rašytojai, teisininkai miškuose rengia koncertus, Miško festivalį, kuria unikalią raugo keramiką, skulptūrą.
O pirmosios kunigo M. Šakinio aukotos Šv. Mišios parodė, kad draugiška parapija ir iniciatyvus dvasininkas gali daug nuveikti, jei veiks išvien. Inkūnų miškų gyventojai dėkoja Magylų, Lašinių, Inkūnų, Mikierių kaimų gyventojams už gražią šventę. Didelė dovana – ir anykštėno T. Ladigos bei kitų solistų Inkūnams dovanotas koncertas.

Straipsnio šaltinis: http://nyksciai.lt/inkunu-parapijieciai-nustebino-naujaji-klebona-galerija-video

Language
Lithuanian
Open drop down